Publisert Legg igjen en kommentar

Belgspelet ved landsvegkanten: Avlyst i Ransäter 2021

Det blir heller ikkje i år belgspel ved landsvegkanten i Ransæter i juli. Den uavklara situasjonen for koronaen gjer det ikkje mulig å planlegge for arrangørane i Värmland.

Søndag 31. januar ble følgende beskjed lagt ut på facebook-siden til Bälgspelet:

Bälgspel vid landsvägskanten 2021 är inställt.
Vi tvingas tyvärr att ställa in även årets dragspelsfest. Ingenting tyder i dagsläget på att någon lättnad i restriktionerna från Folkhälsomyndigheten är inom räckhåll det närmaste halvåret. Det innebär att även Bälgspel vid landsvägskanten 2021 blir omöjlig att genomföra, eftersom det krävs att myndigheterna släpper helt på alla restriktioner och att gränserna till våra grannländer öppnas så vi kan ta emot alla campinggäster och en publik på flera tusen personer.
Även om restriktionerna skulle upphöra helt redan idag, skulle det ändå inte fungera, eftersom stämman normalt kräver en planeringstid på minst ett halvår.
Vi tvingas alltså, tyvärr och tråkigt nog, att ställa in även 2021 års Bälgspel vid landsvägskanten!
Vi hoppas inför 2022 att alla restriktioner ska vara borta och att 2022 års Bälgspel vid landsvägskanten ska gå att arrangera. Så håll ut ett år till och väl mött till Bälgspel vid landsvägskanten 2022!

Skuffelsen er stor blant dei tusental som kvart år reiser til dette som er blitt karakterisert som verdas største trekkspelfestival.

Etter avlysinga i 2020 var håpet at alt skulle rette seg til 2021. No er det juli 2022 som blir neste håp, og så langt fram må ein kunne tru at pandemien er slått ned.

For mange er Ransäter den årlege treffstaden med samling rundt dragspelet. Det er konsertar, kurs, dans på loger, buskspel og campingliv der det blir spela til alle døgnets tider.

Når smittefaren fortsatt er stor, kan det ikkje takast sjansar.

Vi ser for oss eit særdeles ekstra stort belgspel når vi kan møtast i 2022!

Legg igjen en kommentar