Bjørn Turtums gammeldansorkester – Bukkeball – “Live at Bøverdalen” CD og og DVD

kr 250

Varenummer: 1202849 Kategorier: ,

Beskrivelse

Innhald:

CD: Reinlender etter Johan Fornæss
Gudrun
Rappen
Sjulhusin
En aften på Mork
Reinlender et. Hjalmar Fjellhammer
Masurka et. Asbjørn Stensrud sr
Skotsk et. Erling Kjøk
Vals et. Arne Nordskaug
Hilsen til Paulen
Galopp etter Jehans Slåstuen
Masurka frå Eideråpositivet
Reinlender etter Erling Kjøk
Vals et. Martin Loe
DVD: Reinlender etter Erling Kjøk
Vals etter Arne Nordskaug
Skotsk etter Erling Kjøk
Masurka et. Asbjørn Stensrud sr
Galopp et. Asbjørn Syverhuset
Reinlender “Hilsen til Paulen”
Avmaskering