Publisert Legg igjen en kommentar

Einar Eimhjellen heiders-medlem i FolkOrg

Einar Eimhjellen (82) Naustdal er utnemnd til heidersmedlem i FolkOrg (tidlegare Landslaget for spelemenn).

NA – KJELL OPSAL

Han har i alle år (snart 70!) med stor entusiasme stått på for folkemusikken.
Han var med og starta Naustedalen spelemannslag i 1953 og var musikalsk leiar i snart 50 år!
Same oppgåva hadde han i Naustedalen toradargruppe som han tok initiativet til å slutten av 1970-talet.
Frå ”nyare” tid er det mange som kjenner han som pådrivar for munnspelet.
Han har hatt sitt gammaldansorkester, vore med på mange plateinnspelinger, er heidra med Kongens medalje og folkemusikkprisen i Sogn og Fjordane.
Einar har vore aktiv også som utgjevar av folkemusikk, på plater og noter, har turnert i Amerika og vore instruk-tør på kurs.
Lista blir lang når det Einar Eimhjellens virke gjennom livet. Framfor alt er han den smilande og entusiastiske eldsjela som vi gjennom mange år har møtt ute på festivalane.
Ei kraft i folkemusikkmiljøet har fått ei fortent påskjøning.

Legg igjen en kommentar